Westminster. Mobil home rộng đẹp, extra patio, mới tân trang trong và ngòai như nhà mới

Westminster. Mobil home rộng đẹp, extra patio, mới tân trang trong và ngòai như nhà mới. Phòng khách, bếp rất thoáng mát. 2 ngủ, 2 tắm cần bán. L/L: 714-867-3691