Mobile Home, khu senior 55+ 50. 2PN/ 2PT. Khu Parque Pacifico. Dale/ Chapman

Mobile Home, khu senior 55+ 50. 2PN/ 2PT. Khu Parque Pacifico. Dale/ Chapman. Tiền đất $1,000.00. Rộng 1400 sqft. Có thể add thêm 1 phòng rất đẹp. Giá $59,900. 714-458-6658