Bán chó 2 tháng rưỡi: girl đẹp màu nâu $300/ 1 con. Chapman and West

Bán chó 2 tháng rưỡi: girl đẹp màu nâu $300/ 1 con. Chapman and West. L/L: John 714-383-4836, 714-383-4550