Cần phụ bếp, waiter, waitress có kinh nghiệm và rửa chén, phụ việc linh tinh

Cần phụ bếp, waiter, waitress có kinh nghiệm và rửa chén, phụ việc linh tinh. Xin L/L: 714-623-2544