2011 TOYOTA Camry LE, 4 máy, màu trắng, full power, CD player, AUX, trong ngòai sạch đẹp như mới, no accident

2011 TOYOTA Camry LE, 4 máy, màu trắng, full power, CD player, AUX, trong ngòai sạch đẹp như mới, no accident. 93K. miles. $9,250. Lic.#7GVM986. L/L: 714-468-9693