Vùng Westminster, khu tốt, gần trường, màn, sơn mới. Có máy giặt trong khu nhà (No housing) 1PN/1PT

Vùng Westminster, khu tốt, gần trường, màn, sơn mới. Có máy giặt trong khu nhà (No housing) 1PN/1PT. Giá $1,295/tháng. 13902 La Pat #6. Góc Westminster/Edward Ruth: 714-356-2566 English Only!