Nhà 4 phòng, 2 phòng tắm, Chapman/Beach. 4 Bedroom 2 bath, large front and backyard

Nhà 4 phòng, 2 phòng tắm, Chapman/Beach. 4 Bedroom 2 bath, large front and backyard