Nhà gần chợ Mỹ Thuận có dư 2 phòng cho share. Single only. Bao everything, parking rộng rãi

Nhà gần chợ Mỹ Thuận có dư 2 phòng cho share. Single only. Bao everything, parking rộng rãi