GOLDEN WEST/TRASK. NHÀ SINGLE HOUSE DƯ 1 PHÒNG TRONG…

GOLDEN WEST/TRASK. NHÀ SINGLE HOUSE DƯ 1 PHÒNG TRONG NHÀ TUYỆT ĐẸP. FREE WIFI, GIẶT XẤY. KHÔNG NẤU ĂN. $470 MONTH.DAO 714-277-7107

Contact Phone: 714-277-7107