Cháu có người dì ruột tên Lan 68t,sẽ du lịch sang thăm gia đình tại bang Louisiana ,tháng 3 tới,

Cháu có người dì ruột tên Lan 68t,sẽ du lịch sang thăm gia đình tại bang Louisiana ,tháng 3 tới,