Nhận giữ trẻ 1 tháng tuổi trở lên. Nhà house sạch sẽ, thoáng mát

Nhận giữ trẻ 1 tháng tuổi trở lên. Nhà house sạch sẽ, thoáng mát. Nhà gần góc đường Hazard & Hoover. Gần Chùa Điều Ngự. L/L: 657-227-7168 hoặc 909-485-7156