Chỉ giữ 1 em. Không giới hạn độ tuổi. Cho ăn uống thức ăn vn or mỹ theo yêu cầu, dạy làm homework bởi người mỹ

Chỉ giữ 1 em. Không giới hạn độ tuổi. Cho ăn uống thức ăn vn or mỹ theo yêu cầu, dạy làm homework bởi người mỹ