123

HUẤN ĐIỆN LẠNH Chuyên sửa tủ lạnh, máy lạnh, máy sưởi, bếp gas, bình nước nóng, bếp điện, ống gas v.v… L/L: Huấn (C) 714-902-5779, (H) 714-892-7638

AV AIR CONDITIONING & HEATING Chuyên sửa chữa và lắp ráp hệ thống máy lạnh, máy sưởi, zoning control, walk-in freezer, coolers, ice makers. An Vo 1-714-905-4747

MS AIR COND. Lic: B, C.20 #908932 Design plan, City Permit Installation, Maintenance & Repair, heater, air conditoning, refrigerator, water heater, water softener, washer, dryer machine, plumbing, electrical. Minh: 714-724-0142

QL ĐIỆN & ĐIỆN LẠNH: Chuyên sửa chửa & lắp ráp hệ thống lạnh, máy sưởi, central air, tủ lạnh, bếp, gas, điện, bình nước nóng. L/L: Quang 714-317-1194

1 3 4 5