123

NHÀ HOUSE CERRITOS/BROOKHURST Nhận giữ trẻ 2-tuổi trở lên, có license. Yêu thương, tận tâm, đưa đón đi học, kèm homework. Phòng chơi riêng. Cô Thủy: 714-495-8301 (Cell), 714-956-1123 (Home)

Nhà góc Westminster/ Bushard nhận giữ trẻ từ 1 tuổi trở lên, nhà rộng, sạch sẽ, có sân chơi, rất yêu mến và chăm sóc trẻ. L/L: 714-468-2555

Nhận giữ trẻ, thương trẻ, giữ ít, dạy dỗ. Nhà sạch, thoáng mát. First and Euclid. Xin gọi: Cô Hà 714-724-9823ø

Cô Phương yêu trẻ, tận tâm, chăm sóc, kinh nghiệm, trách nhiệm. Giữ trẻ mọi lứa tuổi. Nhà House Anaheim rộng đẹp, có không gian cho trẻ vui-chơi. Orangethorpe. 657-254-9283

Nhận giữ trẻ sơ sinh tới 2 tuổi vào ban đêm cho ai không có thời gian, bận đi làm. Thương yêu trẻ. Nhà thoáng, sạch sẽ. L/L: 714-467-6038

Nhà house Brookhurst/ Garden Grove nhận giữ trẻ từ 6 tháng trở lên, license kinh nghiệm, giữ ban đêm 7 ngày/tuần, đưa rước sau giờ học. Trường Meairs. Nancy: 714-414-3546

Nhận giữ trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên, rất yêu thương và chăm sóc trẻ. Nhà rộng, thoáng mát, có sân chơi. Xin gọi: Bà Tâm 714-492-9393

Tận tâm, kinh nghiệm, house, license, nhận chương trình chính phủ, trên 3 tuổi, cho ăn, đưa đón, kiểm tra homework Brookhurst & Westminster. Liên Phương: 714-530-1990 (H), 714-220-7163 (C)

Chị Vi nhận giữ trẻ có license, nhà house sạch sẽ, thoáng mát. Góc đường Magnolia/ Chapman. Xin liên lạc số phone: 714-495-8841, 714-251-7929

Chị Vi nhận giữ trẻ có license, nhà house sạch sẽ, thoáng mát. Góc đường Magnolia/ Chapman. Xin liên lạc số phone: 714-495-8841, 714-251-7929

Nhận giữ trẻ từ 2 tuổi trở lên, nhà sạch, thoáng mát. Góc Bolsa/Euclid. L/L: Cô Mai 714-554-8304, 714-623-5626

Nhà house Anaheim Orangethrope/Freeway 57 đẹp, rộng nhận giữ trẻ, tận tâm chăm sóc yêu thương trẻ kinh nghiệm. L/L: Cô Phương 657-254-9283

Nhà góc Galway/Garden Grove nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, đón đi học về làm homework. L/L: Cô Hương 714-383-0317

Nhận giữ trẻ từ 5 tháng trở lên. Có nhận tiền chính phủ. Nhà house Westminster & Newland, sạch sẽ. Thương trẻ. Có license. L/L: Thu 657-237-5044

Trường Preschool nhận dạy các em 2-5 tuổi Open 7:00am-6pm. Free breakfast, lunch, dinner, 2-snack. Cô giáo Mỹ – Việt. Dạy academic, art, singing and more… L/L Amy: 714-383-5999, 714-895-3983

Nhà riêng rộng sạch – phòng trẻ chơi – Nhận trẻ 2 tuổi trở lên – Kinh nghiệm, chăm sóc tận tâm, giá phải chăng. Xin L/L Chị Hai: 714-616-8126

Nhận giữ trẻ từ 2 tuổi trở lên, có kinh nghiệm, tận tâm, nhà rộng, sạch, Westminster & Magnolia. L/L: Cô Lộc hoặc Phương 714-548-8628

CÔ DUNG GIỮ TRẺ Licensing, kinh nghiệm, nhà Bushard/Hazard, thoáng mát, tiện nghi. Nhận mọi lứa tuổi và nhận Calwork, chương trình chính phủ, nhận 7 ngày/tuần. L/L: 714-742-8420

Nhận giữ trẻ tận tâm kinh nghiệm, nhà rộng, sạch sẽ, thành phố Lake Forest. L/L: 949-910-7237

CÔ DUNG GIỮ TRẺ Licensing, kinh nghiệm, nhà Bushard/Hazard, thoáng mát, tiện nghi. Nhận mọi lứa tuổi và nhận Calwork, chương trình chính phủ, nhận 7 ngày/tuần. L/L: 714-742-8420

1 2 3 4