Bán tủ lạnh còn tốt và một cây đàn tranh còn mới chưa dùng

Bán tủ lạnh còn tốt và một cây đàn tranh còn mới chưa dùng. 714-463-5272