*Bàn Marble 6 ghế chưa xài. *Cặp ghế 1 bàn cẩn xà cừ xưa

*Bàn Marble 6 ghế chưa xài. *Cặp ghế 1 bàn cẩn xà cừ xưa. *2 cặp lục bình cao 72′ rộng 25′ loại lớn vẽ tay rất đẹp. Kim 714-786-0006