Latest Posts

THUY’S COMPUTER

Nhận dạy HỌC SỬ DỤNG COMPUTER từ cơ bản đến nâng cao, dạy tạo các account online, hướng dẫn cách bán hàng trên Ebay, Amazon…đủ mọi trình độ. Liên hệ: (714) 261-5501.

Contact Phone: (714) 261 – 5501

Contact Phone: (714) 261 - 5501

TRẢ DỨT NỢ CREDIT (MICHAEL’S GROUP)

TRẢ DỨT NỢ CREDIT (MICHAEL’S GROUP)
Quý vị đang thiếu nợ tiền Credit Card không thể trả nổi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị, không tiền lệ phí. Liên hệ: (714) 261-5501.

Contact Phone: (714) 261-5501

Di trú- Immigration

Di trú- Immigration

Làm giấy di trú: bảo lãnh vợ, con. Gía $595

Miễn phí Notary và dịch thuật.

Làm thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm $135 (petition to remove conditions on residence)

Mất thẻ xanh làm lại $110

Nhập tịch $85

Visa du lịch, du học $85 (bảo đảm phỏng vấn)

Nhận giấy tờ di trú từng giai đoạn- giúp theo dõi hồ sơ miễn phí

Vui lòng liên lạc(562) 474- 5997

Contact Phone: 562-474-5997

Di trú- Immigration

Di trú- Immigration

Làm giấy di trú: bảo lãnh vợ, con. Gía $595

Miễn phí Notary và dịch thuật.

Làm thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm $135 (petition to remove conditions on residence)

Mất thẻ xanh làm lại $110

Nhập tịch $85

Visa du lịch, du học $85 (bảo đảm phỏng vấn)

Nhận giấy tờ di trú từng dai đoạn- giúp theo dõi hồ sơ miễn phí

Vui lòng liên lạc(562) 474- 5997

Contact Phone: (562) 474-5997

THUY’S COMPUTER

Nhận dạy HỌC SỬ DỤNG COMPUTER từ cơ bản đến nâng cao, dạy tạo các account online, hướng dẫn cách bán hàng trên Ebay, Amazon…đủ mọi trình độ. Liên hệ: (714) 261-5501.

Contact Phone: (714) 261 - 5501

Nhà hàng vùng Westminster cần nữ phụ bếp…

Nhà hàng vùng Westminster cần nữ phụ bếp biết ra phở, cơm, bún. 4-5 ngày/tuần. Và người chạy bàn P/T. Nhận check. L/L: Sam 714-307-8860.(nhắn tin hay text được)

Contact Phone: 714-307-8860

Dịch Vụ Gắn Alarm, Camera cho Nhà, Thương…

Dịch Vụ Gắn Alarm, Camera cho Nhà, Thương mại. Đang có chương trình lắp ráp miễn phí. Bảo đảm, An tòan, Uy tín. Biết thêm chi tiết Xin gọi: 714-260-5418

Contact Phone: 714-260-5418

Vay mượn tiền cho business, không cần thế…

Vay mượn tiền cho business, không cần thế chấp, nếu credit trên 500+. Nếu business của bạn đã bị nhà bank từ chối? Chúng tôi sẽ approve! Gọi/Text: 714-729-3528

Contact Phone: 714-729-3528
1 2 3 287